Något färre klagomål på vården 2018

2019 dec 20

Nyheter

IVO har sammanställt patientnämndernas redogörelser för 2018. Klagomål från patienter, närstående och anhöriga har minskat något i förhållande till tidigare år. Många återkommande synpunkter rör dokumentation och kommunikation.