NIS: Regler om incidentrapportering för vården träder i kraft 1 mars

2019 mar 01

Nyheter

Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare.