Patienterna får identifiera glappen inom vården och omsorgen

2019 jan 21

Nyheter

Kvinna blir behandlad av sjukgymnast

Nu tar IVO hjälp av patienter för att identifiera de organisatoriska mellanrummen inom vården och omsorgen. Resultatet ska bidra till att vård- och omsorgsgivarna tar ett större gemensamt ansvar för att samordna insatser för den enskilde personen.