Personcentrerat arbetssätt ger goda resultat i psykiatrisk tvångsvård

2019 jun 03

Nyheter

Möte om psykiatri talare på scenen

Vård som genomförs med tvång innebär ett stort ingrepp i en persons liv. Men med ett personcentrerat arbetssätt kan livskvaliteteten förbättras för personer som tvångsvårdas. Det berättade tre verksamhetsföreträdare vid IVO:s konferens om tvångsåtgärder.