Riksrevisionens rapport om IVO är klar

2019 nov 28

Nyheter

Riksrevisionen har nu avslutat sin granskning av IVO:s tillsyn. Arbetet har pågått sedan november 2018. Syftet med granskningen har varit att ta reda på i vilken utsträckning IVO lever upp till intentionerna med bildandet av myndigheten 2013.