Risk att symptom förbises för personer med samtidig somatisk och psykiatrisk sjukdom

2019 nov 13

Nyheter

Kvinna med rollator promenerar med sin katt.
Johnér bildbyrå.

Personer som har både psykiatrisk och somatisk sjukdom får ibland inte rätt vård eller vård i rätt tid. Nu har IVO inlett en nationell granskning av hur vården fungerar för dessa personer.