Region Jönköping ser risker vid val av operationsmetod

2019 jul 18

Nyheter

Region Jönköping har i en lex Maria-anmälan funnit risker vid användande av en så kallad Veress-nål och laparoskopisk kirurgi.