Samordning för barn och unga med psykisk ohälsa

2019 jan 31

Nyheter

Ung kvinna med ryggen mot kameran, utomhus

Det finns stora utmaningar kring samordning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. I den nationella tillsynen av området använder IVO en fördjupad, kvalitativ metod där vi följer ett antal barn och unga genom vården och omsorgen.