Samordning för barn och unga med psykisk ohälsa

2019 jan 31

Nyheter

""

Det finns stora utmaningar kring samordning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. I den nationella tillsynen av området använder IVO en fördjupad, kvalitativ metod där vi följer ett antal barn och unga genom vården och omsorgen.