Samverkan med patienter och brukare leder till bättre vård och omsorg

2019 dec 05

Nyheter

Rådet för kunskapsstyrning

De myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap har haft en utbildningsdag för att underlätta för samverkan och dialog mellan myndigheter och patient- och brukarorganisationer.