Slutrapport om nya systemet för klagomål på hälso- och sjukvården

2019 nov 28

Nyheter

Statskontoret överlämnade idag sin slutrapport till regeringen där de haft i uppdrag att följa upp det nya systemet för hantering av klagomål på hälso- och sjukvården.