Socialnämndernas handläggning av våld i nära relationer kan bli mer rättssäker

2019 jan 17

Nyheter

Hand som håller om vristen på en annan persons arm

IVO har i ett projekt granskat hur 14 kommuners socialnämnder arbetar med våld i nära relationer. Projektet har bland annat sett att små kommuner har svårare att rekrytera personal med bra kompetens, vilket kan äventyra rättssäkerheten och trygghet.