Tryggare LSS-boenden i fokus på årets Socialchefsdagar

2019 okt 10

Nyheter

Socialchefsdagarna i Umeå samlade runt 500 beslutsfattare inom socialtjänsten från hela Sverige. IVO deltog både genom att finnas representerade som utställare och genom ett seminarium om brister och risker i boendemiljön, ett av våra nationella projekt.