Vad har IVO sett 2018? - risker och brister i vård och omsorg

2019 mar 01

Nyheter

Ung kvinna och flicka tittar på mobiltelefon

Varje år ska IVO lämna en rapport till regeringen med en sammanfattande analys av vad IVO har sett under det gångna verksamhetsåret.