Viktigaste iakttagelserna i Vad har IVO sett? 2018

Här presenteras de viktigaste iakttagelserna ur rapporten Vad har IVO sett? 2018.