Vad har IVO sett 2018: brister i kunskap skapar risker inom äldreomsorgen

2019 maj 10

Nyheter

Äldre kvinna sitter ned och har händerna på en käpp
Johnér Bildbyrå

När IVO granskar äldreomsorgen, hemsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården ser vi att bristande kunskap bidrar till att äldre personer utsätts för allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador.