Verksamhetsutveckling i fokus på årets Odontologiska Riksstämma

2019 nov 27

Nyheter

– Det kan vara bra med extern påtryckning ibland, sade Kirsi Olsson, verksamhetsutvecklare vid Folktandvården Västra Götaland under IVO:s seminarium på Odontologiska Riksstämman. Temat var verksamhetsutveckling, med samspel och hälsa som ledord.