Vill ni bli bättre på lex Sarah?

2019 mar 05

Nyheter

Bild på flicka som sitter på en trappa med hakan i händerna

Samhället ska ge ett bra stöd till personer som behöver insatser från socialtjänsten. IVO har tagit fram ett underlag som kan stötta kommuner och privata utförare i arbetet med lex Sarah och med att utveckla kvaliteten i sina verksamheter.