Principiella beslut

Ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse avgörs av generaldirektören. Principbesluten ger sedan stöd för myndigheten i dess rättstillämpning.

 Mer information om principiella beslut hittar du här >>


För att hitta ett specifikt principbeslut kan du söka via fritext i sökrutan nedan.