Anmälan till åtal av pastor

2015 apr 10

Principiella beslut

IVO har genom TV-programmet Kalla Fakta, som sändes i TV4 den 28 oktober 2014, uppmärksammat att det finns anledning misstänka att en person behandlar cancer. Av programmet framgår att personen ifråga är dansk medborgare och pastor.