Ansökan om journalförstöring

2015 okt 22

Principiella beslut

Om vårdgivare felaktigt lagt in en patients uppgifter i annan patients journal har bifall till journalförstöring tidigare medgetts så att radering i den andra patientens journal kunnat ske.