Ansökningar om tillstånd att bedriva blodverksamhet avvisas

2017 dec 07

Principiella beslut

IVO har beslutat att avvisa två ansökningar om tillstånd att bedriva blodverksamhet enligt blodsäkerhetslagen. IVO bedömer att det inte är fråga om blodverksamheter i blodsäkerhetslagens mening.