Åtalsanmälan vid brott mot tystnadsplikten

2015 apr 14

Principiella beslut

I ärenden hos IVO är det relativt vanligt förekommande att yrkesutövare är misstänkta för att av oaktsamhet ha brutit mot tystnadsplikten. Det har rått en viss osäkerhet om hur långt skyldigheten att anmäla till åtal sträcker sig.