Avvisning av vårdtagares ansökan att få prover utlämnade ur biobank

2018 jul 04

Principiella beslut

IVO har beslutat att avvisa en ansökan om att få prover utlämnade ur biobank.