Begäran om att få ut vävnadsprover från biobank avslås

2017 nov 22

Principiella beslut

IVO har beslutat att neka utlämnande från biobank av vävnadsprov då syftet är att använda detta i en brottsutredning.