Byte av särskilt utsedd ansvarig vid blodverksamhet inte väsentlig förändring

2016 maj 24

Principiella beslut

En blodverksamhet ansökte om godkännande av väsentlig förändring av tillstånd enligt 8 § lagen (2006:496) om blodsäkerhet, blodsäkerhetslagen.