Ett vävnadsprov som förvaras i en biobank kan utlämnas till en privatperson i syfte att fastställa faderskap

2015 okt 22

Principiella beslut

Biobanken vid Karolinska Universitetssjukhusets beslöt att inte lämna ut vävnadsprover enligt 4 kap. 6 § enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen) och underställde IVO frågan för prövning.