Fråga om åtalsanmälan vid förväxling av läkemedel och patient

2015 okt 22

Principiella beslut

Sjuksköterska har i ärendet brustit i kontroll av patients identitet och givit fel patient en dos av ett preparat. Patienten avled i ett senare skede.