Fråga om åtalsanmälan vid misstanke om brott mot etikprövningslagen

2015 okt 22

Principiella beslut

Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) överlämnade ett ärende till IVO. Ärendet handlade om att det genomförts forskning på människor utan att tillstånd för etikprövning inhämtats.