Godkännande av ansökningar om att utföra abort vid annan sjukvårdsinrättning än allmänt sjukhus

2016 dec 21

Principiella beslut

IVO har fattat beslut att godkänna att en verksamhet får utföra aborter vid annan sjukvårdsinrättning än allmänt sjukhus enligt abortlagen (1974:595).