Icke legitimerade läkare som arbetar på akutmottagning

2015 nov 06

Principiella beslut

Det har framkommit i ärendet att tjänstgöring på akutmottagning utgör en del av arbetet för de flesta läkare som är anställda med vikariatsförordnande.