IVO bifaller enligt ny lagstiftning tillstånd för IVF-klinik att utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller

2019 apr 16

Principiella beslut

IVO fattade den 3 april 2019 ett beslut om att bifalla en ansökan om befruktning utanför kroppen med ägg som inte kommer från kvinnan eller spermier som inte kommer från kvinnans make eller sambo.