Nätbaserad diagnostik och behandling av urinvägsinfektion

2015 jun 25

Principiella beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har mottagit e-postskrivelser från tre personer. Skrivelserna innehöll frågor relaterade till en nätbaserad hälso- och sjukvård.