Nekas tillstånd att utföra omskärelse av pojkar på grund av bristande kompetens

2017 nov 10

Principiella beslut

IVO avslår en ansökan om tillstånd att utföra omskärelse av pojkar på grund av sökanden utifrån de uppgifter som lämnats inte bedöms uppfylla de krav som ställs i lagen om omskärelse av pojkar och i Socialstyrelsens föreskrifter om omskärelse av pojkar.