Om arbetsförmedlingens hälso- och sjukvård

2015 apr 07

Principiella beslut

I flera fall har frågan aktualiserats i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen bedriver hälso- och sjukvård bl.a. i ärenden om tillsyn, journalförstöring och lex Maria anmälningar.