Regionen/landstinget är fortsatt huvudman vid konkurs av överlåten verksamhet

2017 jul 10

Principiella beslut

IVO kritiserade Region Jönköpings län för brister i sitt ansvar som huvudman.