Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

2015 okt 22

Principiella beslut

Bolaget för hemservice och hemvård ansökte om tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 § 2p LSS. Verksamheten hade ännu inte startat.