Ansökan om tillstånd att bedriva HVB avslås pga. olovligt bedriven verksamhet

2016 maj 12

Principiella beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslår ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) på grund av att bolagets företrädare visat sig inte vara lämpliga att bedriva HVB i de aktuella boendena då dessa startats utan tillstånd.