Ansökan om tillstånd att bedriva HVB-verksamhet avslås pga. företrädares olämplighet

2016 nov 07

Principiella beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslår ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) på grund av att bolagets ägare visat sig inte vara lämplig att bedriva HVB.