Ansökan om tillstånd för stödboende avslås pga. föreståndares bristande erfarenhet

2016 jun 08

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende på grund av den tilltänkta föreståndarens bristande kompetens i fråga om relevant erfarenhet.