Avslag för konsulentverksamhet – för låga krav på kompetens

2018 jul 02

Principiella beslut

IVO avslår för första gången en ansökan om tillstånd att bedriva konsulentverksamhet på grund av att bolaget har för låga krav på personalens utbildning.