Avslag för konsulentverksamhet – för låga krav på kompetens

2018 jul 02

Principiella beslut

IVO avslår för första gången en ansökan om tillstånd att bedriva konsulentverksamhet på grund av att bolaget har för låga krav på personalens utbildning.

IVO beslutade den 27 juni 2018 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd för så kallad konsulentverksamhet. Verksamheten har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn. 

IVO bedömer att bolaget inte har visat att personalen som ska anställas i verksamheten uppfyller utbildningskraven. Enligt IVO:s bedömning har bolaget därmed inte heller visat att verksamheten har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet.

Det är första gången som IVO med tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter avslår en ansökan om att få bedriva konsulentverksamhet.

För mer information om ärendet kontakta avdelningen för tillståndsprövning.