Bemanning i gruppbostad enligt 9 § 9 LSS (vid ansökan om nytt tillstånd för pågående verksamhet)

2015 feb 18

Principiella beslut

Tidigare har IVO haft som praxis att grundbemanningen i en gruppbostad bör vara minst tre personal på eftermiddag och kväll under vardagar samt även en del av dagen under helger. IVO har nu funnit skäl att revidera denna praxis.