Bolag beviljas tillstånd att bedriva kombinerat stödboende och HVB

2018 jan 29

Principiella beslut

IVO har beviljat tillstånd för både stödboende och hem för vård eller boende (HVB) för samma verksamhet. En förutsättning för sådant tillstånd är att det framgår att verksamheten har förutsättningar att anpassa verksamheten till de enskilda boendes behov.