Bolag beviljas tillstånd att bedriva stödboende i form av delad lägenhet

2016 sep 06

Principiella beslut

IVO beslutade den 6 september 2016 att bevilja ett bolag tillstånd att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för fem barn och unga från 16 t.o.m. 20 år.