Bolag nekas HVB-tillstånd pga. att involverade personer bedöms vara olämpliga

2017 jul 06

Principiella beslut

IVO finner att personer som inte formellt företräder sökandebolaget får anses ha ett sådant inflytande i verksamheten att de ska omfattas av lämplighetsprövningen. Då dessa personer inte visat sig vara lämpliga avslår IVO bolagets tillståndsansökan.