Byte av föreståndare vid äldreboende

2018 nov 14

Principiella beslut

IVO beslutade den 24 oktober 2018 att bevilja en ansökan om ändring av tillstånd rörande byte av föreståndare för boende för äldre enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL.