Byte av tillståndshavare för befintlig verksamhet (LSS)

2015 feb 18

Principiella beslut

Vid prövning av en ansökan om tillstånd att bedriva befintlig verksamhet ska kända konsekvenser för och önskemål från befintliga brukare beaktas. Enskilda anmärkningar på det fysiska boendet kan ges mindre tyngd vid prövningen.