Ej tillstånd till stödboende med 50 platser pga. olämpliga lokaler

2017 feb 01

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva stödboende med 50 platser på grund av att lokalerna är olämpliga och boendena inte anses vara hemlika.