Får inte tillstånd att bedriva HVB pga. företrädares ekonomiska olämplighet

2016 dec 13

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende, HVB, på grund av att bolagets företrädare uppvisat ekonomisk misskötsamhet i annat bolag.