Inget tillstånd för verksamhet med personlig assistans på grund av bristande lämplighet

2016 nov 01

Principiella beslut

IVO beslutade den 10 november 2016 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.