IVO beviljar första tillståndet till s.k. konsulentstödsverksamhet

2017 dec 05

Principiella beslut

Det är första gången IVO prövar en ansökan om tillstånd för verksamhet som ska föreslå familje- och jourhem till socialnämnd samt lämna s.k. konsulentstöd till sådana hem. IVO bedömer att det sökande bolaget uppfyller kraven och bifaller ansökan.